Menina

Sessió del Pa i Tomàquet amb Tertúlia

Sessió celebrada el 9-03-2015


Joan Domènec Ros

President de l'Institut d'Estudis Catalans.
Sessió en la qual vam tenir la participació dels següents convidats:Sr. Jordi Balcells Argerich.- Director de The Mixture Branding & Design
Sr. Miguel Brossa.- Empresari. Vicepresident de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia
Sr. Javier Echevarria.- Advocat
Sr. Joan Font.- Advocat
Sr. Antoni Gendra Hernández.- Advocat. Bufet Gendra
Sr. Josep González-Agàpito.- President Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'I.E.C
Sr. Alex Jaumandreu.- Advocat. Bufet Roca Junyent
Sr. Ignacio de Orovio.- Periodista. Redactor en cap Secció de Cultura de La Vanguardia
Sr. Jordi Plana.- Economista
Sr. Màrius Rubiralta.- Catedràtic de Química Orgànica. Ex Secretari d'Estat d'Universitats
Sr. Josep Mª Sanclimens i Genescà.- Advocat. Conseller Delegat Grup BGI.
Sr. Joan Vidal de Llobatera.- Advocat. Bufet Jausàs
Sr. Josep Vilallonga Shelly.- Empresari, President del Grup Vilallonga